Home

Om risico’s voor de nationale veiligheid te voorkomen, moeten bepaalde investeringen, fusies en overnames gemeld worden bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Hiervoor is het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) opgericht. Dit bureau ontvangt de meldingen en doet onderzoek naar mogelijke risico’s voor de nationale veiligheid.

Investeringstoetsing

De nationale veiligheid kan in gevaar komen wanneer bepaalde buitenlandse partijen zeggenschap krijgen over vitale processen. Het gaat bijvoorbeeld over investeringen, fusies en overnames in de gas-, elektriciteits- en telecommunicatiesector (waaronder ook internettoegang).

Daarom moeten die bedrijven de Rijksoverheid vooraf informeren wanneer een groot deel van de zeggenschap in andere handen overgaat.

Onder bepaalde omstandigheden kan de overheid aan zo’n investering, fusie of overname voorwaarden verbinden of deze in het uiterste geval verbieden.