Publicatie 3 handleidingen bij de Wet vifo

Het BTI heeft verschillende handleidingen opgesteld waarin op basis van haar ervaringen met casussen invulling wordt gegeven aan criteria van de Wet vifo.

Op basis van de ervaringen van de afgelopen zes maanden worden in de handleidingen verschillende onderwerpen besproken: interne herstructureringen, wat zijn vermogensbestanddelen en wanneer is een onderneming actief op het gebied van sensitieve technologie.

Deze handleiding zal in de loop der tijd aangevuld worden met casussen die het BTI behandeld heeft.

Bij twijfel of een bepaalde activiteit onder de reikwijdte van het wetsvoorstel valt, kan contact opgenomen worden met het Bureau toetsing investeringen (BTI) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.