Veel gestelde vragen over de Wet vifo

Het BTI is vaak geraadpleegd over interpretatievragen en geeft in dit document bij diverse begrippen in de Wet vifo enige uitleg daarbij op basis van de eerste ervaringen en inzichten.

Dit document kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en heeft als doel verduidelijking te bieden met betrekking tot de reikwijdte van de Wet vifo en bij het verloop van beoordelingsprocedures. In geval van discrepantie of interpretatieproblemen tussen dit document en de geldende regelgeving, prevaleert de toepasselijke wet- en regelgeving.