Energie en gas

Uitval van gas en elektriciteit zou de moderne maatschappij vrijwel direct ontwrichten en wordt dan ook gezien als een risico voor de nationale veiligheid. Dit komt mede doordat andere vitale aanbieders voor een groot deel afhankelijk zijn van gas, elektriciteit en olie.

Om de leveringszekerheid van energie te garanderen toetst Bureau Toetsing Investeringen daarom investeringen in de energiesector.

Welke meldingsverplichtingen bevatten de Elektriciteitswet en de Gaswet?

Op basis van de Elektriciteitswet 1998 moet iedere wijziging worden gemeld met betrekking tot zeggenschap als bedoeld in artikel 26 van de Mededingingswet in een productie-installatie met een nominaal elektrisch vermogen van meer dan 250 MW of een onderneming die een productie-installatie met een nominaal elektrisch vermogen van meer dan 250 MW beheert.

Op basis van de Gaswet moet iedere wijziging van zeggenschap als bedoeld in artikel 26 van de Mededingingswet in een LNG-installatie of een LNG-bedrijf worden gemeld.

Op grond van overwegingen van openbare veiligheid, voorzieningszekerheid of leveringszekerheid kan een investering op basis van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet worden verboden of kunnen hieraan voorschriften worden verbonden.

Waaraan wordt een melding getoetst?

Bij deze toets zal bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan de financiële betrouwbaarheid van de betrokken onderneming, de wijze waarop de onderneming bestuurd en aangestuurd wordt en de mate van transparant handelen.

Daarnaast zal gekeken worden naar de staat van dienst van betrokken partij(en) ten aanzien van de waarborging van de veiligheid en hun technische expertise voor het betrouwbaar bedrijven van betreffende activiteiten.