Richtlijn om een melding te doen

Wilt u een investering, fusie, overname of joint venture melden bij de Bureau Toetsing Investeringen? Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Doe de melding bij Bureau Toetsing Investeringen

Gebruik het formulier voor melding in de telecom-sector, formulier voor melding onder de Wet Vifo, of lees welke informatie u dient te verschaffen voor een melding in het energie-domein. In de formulieren staat hoe u de melding doet en wat wij moeten weten om de melding te kunnen beoordelen.

Voor bepaalde meldingen geldt dat Nederland deze ook moet melden aan andere lidstaten en de Europese Commissie op grond van art. 6(1) van de Europese Verordening 2019/452. U kunt contact opnemen met het BTI om vast te stellen of dit voor uw melding ook geldt. Melders worden dan verzocht dit formulier in het Engels in te vullen en mee te zenden bij hun melding.

Lees op de pagina Privacy wat Bureau Toetsing Investeringen doet met uw persoonsgegevens.

Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bureau Toetsing Investeringen
Postbus 20401
2500 EK  DEN HAAG

Infographic over de meldplicht bij BTI

Onderstaande infographic geeft in het kort weer wat de meldplicht bij Bureau Toetsing Investeringen inhoudt.

Meldplicht Bureau Toetsing Investeringen