Meldingsformulier Telecom

De voorschriften met betrekking tot de melding van het voornemen overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij te verkrijgen is vastgelegd in de regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 17 september 2020, nr. WJZ/ 20216274.

Meldingsformulier Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie