Meldingsformulier Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

De voorschriften met betrekking tot de melding van een verwervingsactiviteit onder de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames is vastgelegd in de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Justitie en Veiligheid van 17 mei 2023, nr. WJZ/ 22390627.

Meldingsformulier Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

B. Nieuwe meldingen

1. Beschrijving van de verwervingsactiviteit

2. Informatie over de verwerver, de groep en de doelonderneming

3. Gegevens betreffende de voorgenomen wijziging van zeggenschap of verkrijging of vergroting van significantie invloed

4. Nationale veiligheid

5. Mee te zenden documenten

6. Informatie Europese Unie