Meldpunt sancties

In het zevende sanctiepakket van de Europese Commissie is een meldplicht opgenomen voor gesanctioneerden. Deze meldplicht is ingesteld om omzeiling van de sancties te voorkomen. Voor eigendom van bedrijven is het meldpunt belegd bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wie moet zich melden?

Personen en entiteiten die voorkomen op de sanctielijst van de Europese Commissie moeten zich melden binnen 6 weken na 21 juli 2022, de datum van inwerkingtreding van het zevende sanctiepakket, óf binnen 6 weken nadat zij op de sanctielijst zijn geplaatst, als deze tweede datum later valt. De meldplicht geldt alleen voor personen en entiteiten die gesanctioneerd zijn via de EU Raadsverordening Nr. 269/2014.

Wat moet er gemeld worden?

Gesanctioneerde personen en entiteiten moeten tegoeden en economische middelen opgeven die door hen worden gehouden, in hun bezit zijn of onder hun zeggenschap staan. De melding wordt gedaan aan de autoriteiten van de EU-lidstaat waar deze tegoeden of middelen zich bevinden. Voor eigendom en zeggenschap van bedrijven is dit meldpunt belegd bij het Ministerie van Economische Zaken. Gesanctioneerden moeten bij dit meldpunt aangeven welke Nederlandse ondernemingen zij in eigendom hebben en/of waar zij zeggenschap over hebben.

Hoe moet een gesanctioneerde zich melden?

Gesanctioneerden met eigendom van en/of zeggenschap in Nederlandse ondernemingen, moeten zich melden bij meldpuntsancties@minezk.nl. De informatie die moet worden meegezonden, bestaat uit een lijst van de ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd waar de gesanctioneerde banden mee heeft, het percentage eigendom van de gesanctioneerde en/of de manier waarop de gesanctioneerde zeggenschap heeft in de onderneming. Er is geen rechtstreekse melding nodig aan de Europese Commissie: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal de informatie binnen twee weken doorsturen aan de Commissie.