Toegankelijkheid

Bureau Toetsing Investeringen wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.  

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Toegankelijkheidsverklaring

Er is een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd.

De website Bureau Toetsing Investeringen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voldoet nog niet aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549.

De toegankelijkheidsverklaring voor Bureau Toetsing Investeringen is opgenomen in het landelijke register voor overheidswebsites.

Label toegankelijkheid

Het toegankelijkheidslabel van Bureau Toetsing Investeringen. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.