Contact

Bureau Toetsing Investeringen is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 070 – 379 86 80. U kunt ook een e-mail sturen naar bureautoetsinginvesteringen@minezk.nl of het contactformulier op deze pagina invullen en versturen.

Het postadres is:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bureau Toetsing Investeringen
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Wanneer u ons e-mail of post stuurt, zijn wij als overheidsorganisatie gehouden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de privacyverklaring van het Bureau Toetsing Investeringen staat wat wij met uw persoonsgegevens doen als u contact met ons opneemt.

Contactformulier Bureau Toetsing Investeringen

* Verplichte velden

Vul hier de naam van uw organisatie in.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Bureau Toetsing Investeringen gebruikt uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden of uw reactie te behandelen. Uw gegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. We bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit voor toezichts- of opsporingstaken noodzakelijk is.

Akkoordverklaring(verplicht)